KOMBİ JENERATÖR HATLARI ELEKTRİK BAĞLANTILARI HK

Ana Sayfa  /  Duyurular

Değerli Kat Malikleri / Site Sakinleri, 
23 Haziran 2020 tarihinde düzenlenen Temsilciler Kurulu Toplantısı’nda alınan karar gereğince, ısınma ve sıcak su teminini bireysel kazan/kombi cihazları aracılığı ile sağlanan dairelerde ortak alan elektrik kullanımına son verilerek, ilgili bağımsız bölümlerin elektrik sarfiyatlarının bireysel elektrik abonelikleri üzerinden sağlamaları için gerekli düzenlemeler yapılmak durumundadır. Yapılan inceleme neticesinde hali hazırda bireysel kazan/kombi cihazları ile ihtiyaçlarını sağlayan bağımsız bölümlerin elektrik kesintilerinde ısınma ve sıcak su temini ihtiyaçlarının kesintiye uğramaması adına jeneratör hattı ile desteklenen ortak alan elektrik tesisatından hat çekilmiş olduğu, bu konuyla ilgili Elektrik Mühendisleri Odasına yaptırılan inceleme neticesinde mevcut durumun ruhsat projesine aykırı ve kullanımının uygunsuz olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, yapılan incelemede; merkezi sistem ile ısınma ve sıcak su temini ihtiyaçlarını sağlayan dairelerin enerji tüketimlerinin yansıtılmasında ilgili sistemlerin elektrik tüketimlerinin dairelere paylaştırıldığı, sitenin aidatlara konu işletme gelirlerinden karşılanmadığı; bu durumda bireysel kombi ile ısınma ve sıcak su temini ihtiyaçlarını sağlayan bağımsız bölümlerin de site işletme gelirlerinden karşılanan ortak alan elektrik enerjisinden yararlanmaması gerektiği görülmektedir. Kombi tesisatı ile bireysel ısınma ve sıcak su ihtiyaçlarını karşılayan bağımsız bölümlerin ortak alan elektrik tesisatından yararlandırılması 27 Ekim 2020 tarihinde sonlandırılacak olup, bu tarihe kadar elektrik tesisatında gerekli düzenlemeyi yaptıran dairelerin enerji kesintilerinde jeneratör aracılığı ile kombi cihazları beslenebilecektir. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için ilgili bağımsız bölümlerin elektrik tesisatında gerekli revizyonu yaptırması veya aşağıda yer verilen blok ve tarih bilgilerine uygun olarak, site yönetimince toplu alım indirimine tabi tutarlarla tespit edilmiş 217 TL gider avansını site yönetimi hesabına yatırarak randevu talebinde bulunması gerekmektedir. Bu revizyon kat malikinin sorumluluğunda olup giderlerinin kat maliki (daire sahibi) tarafından karşılanması uygundur. Kat malikleri, bu uygulamayı yaptırarak enerji kesintisinde kombi cihazlarının jeneratörden yararlanması sağlamak zorunda olmayıp, tercih etmeyen kat malikleri bahse konu revizyonu yaptırmayarak enerji kesintilerinde kombi cihazlarının jeneratörden beslenmemesini tercih etme tasarrufuna da sahiptir. Saygılarımızla.
                Bosphorus City Site Yönetimi    

Site Yönetimi Yatırım Hesabı
Hesap Sahibi: Sinpaş GYO Bosphorus City Site Yönetimi
Hesap Bilgisi: TR640004601112888000093059

×